СЛУЖБА БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ

 

Держфлотінспекція України

Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства створена постановою КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 30 грудня 1998 р.
 

Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства 

(Держфлотінспекція України) 


створена постановою КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  від 30 грудня 1998 р.  №  2098 для здійснення державного нагляду  за  безпекою  судноплавства  на  морському  і   річковому транспорті та  підпорядковується  Мінтрансзв'язку.

Держфлотінспекція у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням, а також нормативними документами Мінтрансзв'язку.

 

Основними завданнями Держфлотінспекції є:

  • здійснення державного  нагляду  за  безпекою  судноплавства у морських  і  річкових  портах,  територіальному  морі, внутрішніх водах, на внутрішніх водних шляхах, а також на суднах, що плавають під Державним Прапором України;
  • контроль додержання законодавства і міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та здійснення заходів щодо запобігання забрудненню довкілля із суден;
  • здійснення за дорученням Мінтрансзв'язку заходів щодо імплементації міжнародних договорів України з питань безпеки судноплавства та запобігання забрудненню довкілля із суден.

 

Держфлотінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1)  здійснює   контроль  за  виконанням вимог міжнародних договорів України та законодавства України і правил безпеки судноплавства на суднах, у судноплавних компаніях, морських і річкових портах, територіальному морі, внутрішніх водах і на
внутрішніх водних шляхах; 
2)здійснює контроль держави прапору за виконанням міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню довкілля із суден, що плавають під прапором України, незалежно від форми власності (за винятком флоту
рибної промисловості);

3) здійснює контроль держави порту за відповідністю суден, що заходять  у  порти  України,  незалежно  від  їх  прапору,  діючим стандартам  безпеки  мореплавства   та   запобігання   забрудненню довкілля із суден;
4) здійснює контроль держави порту за відповідністю суден, що заходять  у  порти  України, територіальне море та внутрішні води, незалежно  від  їх  прапора,  стандартам  безпеки  мореплавства та запобігання  забрудненню  довкілля  із суден;
5) перевіряє  готовність  аварійно-рятувальних  служб,  служб загальної   безпеки  відомчої  пожежної  охорони  на  морському  і річковому  транспорті  до  проведення  роботи  із  запобігання   і ліквідації наслідків аварій,  пожеж,  актів тероризму,  піратства, катастроф та  інших  подій;  контролює та координує діяльність цих служб;
6) вживає  заходів  до  виконання міжнародних норм і правил з питань безпеки судноплавства,  запобігання забрудненню довкілля із суден;

7) здійснює  контроль за організацією безпечного  перевезення вантажів  на морських і річкових суднах та підготовкою відповідної інформації  про  вантажі; 
8) розробляє  проекти  нормативно-правових  актів  з   питань безпеки   судноплавства,  безпечної  експлуатації  та  запобігання забрудненню довкілля із суден,  безпечного  перевезення  вантажів, регулювання  та  безпеки  руху в територіальному морі,  внутрішніх
водах,  у тому числі в акваторіях морських і  річкових  портів  та терміналів, на внутрішніх  водних  шляхах, а  також  з  питань технічної  експлуатації,  загальної  та  пожежної  безпеки  суден;

9) організовує  проведення  розслідувань  причин   аварій  і катастроф,  пов'язаних  з  торговельним судноплавством;  
10) веде облік аварій і катастроф,  пов'язаних з торговельним судноплавством,  результатів  розслідувань  та  обстежень,  вживає заходів   до   усунення   причин  та  запобігання  їх  повторенню;
11) здійснює     контроль    за    проведенням    підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та дипломування плавскладу морських,   річкових  і  маломірних  суден,  робітників  берегових підприємств  морського  і  річкового   транспорту, робота   яких пов'язана  із  забезпеченням безпеки судноплавства та запобіганням забрудненню  довкілля  із суден;
12) погоджує в межах своєї  компетенції  проекти  нормативних актів  з  питань  забезпечення безпеки судноплавства,  запобігання забрудненню довкілля із суден; проектів, стандартів, норм та інших документів,  що стосуються судноплавних шляхів, портів, причальних споруд,  судноплавних  шлюзів,  мостів,  підводних  та   надводних переходів,  баз  для  стоянок  суден  та інших проектів і заходів, пов'язаних  із  забезпеченням  умов   безпеки   судноплавства   та запобігання забрудненню довкілля з суден;
13) організовує  і забезпечує роботу морської системи зв'язку та радіонавігації,  зокрема системи  Глобальної  морської  системи зв'язку

14) здійснює     контроль    за    навігаційно-гідрографічним забезпеченням судноплавства в територіальному морі та  внутрішніх морських водах і на внутрішніх водних шляхах України;
16) виконує  інші функції,  що випливають з покладених на неї завдань, та функції за дорученням Мінтрансзв'язку.

 

Держфлотінспекція має право:

1)безперешкодно   у   будь-який   час   перевіряти  судна,підприємства, установи, організації щодо забезпечення ними безпеки судноплавства; 
2) скасовувати в  установленому  порядку  вказівки  посадових осіб, якщо вони суперечать вимогам безпеки судноплавства;
3) давати   обов'язкові   для  виконання  посадовими  особами приписи щодо усунення порушень вимог нормативних  актів з  питань безпеки  судноплавства  і  контролювати їх виконання в установлені терміни;
4) забороняти  експлуатацію  суден  і  виконання  робіт,   що створюють  загрозу  життю та здоров'ю людей, до усунення порушень вимог нормативних актів з питань безпеки судноплавства;  

5) вносити   пропозиції   про   відсторонення   від    роботи працівників,  дії яких можуть спричинити катастрофи, аварії, події або створити загрозу їх виникнення;
6) подавати пропозиції про невідповідність окремих  посадових осіб займаним посадам;
7) безплатно одержувати від міністерств, інших центральних та місцевих   органів    виконавчої    влади,    органів місцевого самоврядування,   підприємств,  установ,  організацій  інформацію, необхідну  для  виконання покладених на Держфлотінспекцію завдань;
8)  вносити  Мінтрансзв'язку  пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду капітана морського або річкового порту;
9)  за  дорученням Мінтрансзв'язку та погодженням з МЗС брати участь   у   роботі  Міжнародної  морської  організації  та інших міжнародних    організацій   з   питань   безпеки   судноплавства, запобігання забрудненню довкілля із суден та з питань рятування на морі, а також ліквідації наслідків аварій, катастроф;
10) в установленому порядку зупиняти судна чи  забороняти  їх рух на окремих ділянках судноплавних шляхів;
11) розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення

 

 

- інформує Служба БЕРЕГОВА ОХОРОНА - Создан 07 авг 2013Сайт Президента України Cайт Верховної Ради України Урядовий портал України Рада нацiональної безпеки і оборони Державна служба України з надзвичайних ситуацій Міністерство внутрішніх справ України Урядовый сайт для юних громадян Громадянське суспільство і влада Антикорупційний портал України Яндекс цитирования Счетчик PR-CY.Rank Счетчик PR-CY.Rank бесплатный счетчик посещений